СТРАТЕГІЇ ВХОДУ НА ЗАКОРДОННІ РИНКИ

СТРАТЕГІЇ ВХОДУ НА ЗАКОРДОННІ РИНКИ

У главі 9 підкреслювалася важливість стратегій розвитку в міжнародному масштабі у звязку зі зростаючою глобалізацією світової й особливо європейської економіки. Перше питання, що виникає при розробці подібних стратегій, звязаний зі способом входу на ринок певної країни й з вибором каналу збуту. Ряд можливих стратегій представлений на мал. 11.7. Ці стратегії різняться залежно від того, чи експортує фірма продукцію, виготовлену нею на своєму ринку, або створює виробничий підрозділ на закордонному ринку.