БАЗОВІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

БАЗОВІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Перший щабель розробки стратегії розвитку укладається в уточненні природи
яка стає базою для подальших стратегічних і тактичних кроків.
У попередній главі (див. мал. 8.1) було показано, що конкурентна перевага можна визначити, удавшись до двом вимірам:
(перевага по витратах) і
(перевага у відношенні прийнятної максимальної ціни продажів). Виникає питання, якій перевазі слід віддати перевага з урахуванням особливостей фірми, сильних і слабких сторін її самої і її конкурентів? Інакше кажучи, яка перевага легше захистити на певному ринку товару?.