ПЕРЕВАГА ПО ВИТРАТАХ

ПЕРЕВАГА ПО ВИТРАТАХ

Придбання ринкової чинності за допомогою успішної диференціації товару - один зі шляхів досягнення конкурентної переваги. Другий шлях - домінування по витратах завдяки кращій продуктивності й керуванню витратами. Зниження витрат може бути забезпечено декількома шляхами. Було помічене, що в галузях з великою часткою ручної праці. т.е. там. де
становить значну частку сумарних издержек. є можливість зниження витрат у міру нагромадження досвіду проведення товару. Це зниження витрат обумовлене тим, що робітники поліпшують свої приймання роботи, фірма освоює нові виробничі процеси, удосконалює концепцію товару і т.д.