АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ СИТУАЦІЙ

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ СИТУАЦІЙ

Інтенсивність і конкретні форми конкурентної боротьби між прямими суперниками на ринку товару варіюють залежно від характеру конкурентної ситуації. Вона описує
виникає в результаті їх дій. Проводячи аналіз ситуації на конкретному ринку, зручно опиратися на різні конкурентні структури, запропоновані економістами й описані в численних теоретичних і експериментальних дослідженнях. Звичайно розрізняють чотири такі структури: чиста (або зроблена) конкуренція. олігополія. монополістична (або недосконала) конкуренція й монополія. Ми послідовно розглянемо ці типові структури, особливо виділяючи очікувану поведінку конкурентів стосовно до кожної з них.