РОЗШИРЕНА КОНЦЕПЦІЯ СУПЕРНИЦТВА

РОЗШИРЕНА КОНЦЕПЦІЯ СУПЕРНИЦТВА

Уведена Портером (Porter, 1982) розширена концепція суперництва виходить із того, що здатність фірми реалізувати своя конкурентна перевага на базовому ринку залежить не тільки від прямої конкуренції. с якої вона зустрічається, але також від ролі. яку відіграють такі конкурентні чинності, як потенційні конкуренти на цьому ринку, товари-замінники, клієнти й постачальники. Дві перші чинності становлять пряму погрозу, а дві останні - непряму погрозу, що залежить від їхньої здатності диктувати свої умови. Саме взаємодія даних пяти сил. представлених на мал. 8.2, визначає в остаточному підсумку потенціал рентабельності ринку товару. Очевидно, що головні діючі чинності, що формують конкурентний клімат, можуть змінюватися від ринку до ринку.