АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФІРМИ

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФІРМИ

Після того як знайдені оцінки привабливості ринків товару й оцінки сегментів базового ринку, що випливає етапом стратегічного маркетингу є аналіз клімату. або
на кожному ринку товару й наступна оцінка природи й ступені
якими мають на цих ринках різні суперники. Облік своїх специфічних сильних і слабких сторін у порівнянні з найнебезпечнішими конкурентами може внести корективи в оцінку, яку дає фірма привабливості того або іншого ринку. Тому ціль аналізу конкурентоспроможності полягає в тому, щоб установити, якої переваги може добитися фірма або марка, і оцінити, у якому ступені ця перевага можна захистити в конкретній конкурентній ситуації.