СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ФІРМИ

СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ФІРМИ

В 90-x роках відбулася важлива подія:
торговельними фірмами. До цього фірми роздрібної торгівлі обмежували свою економічну роль функціями
Як показано в розділі 11.1, їх внесок полягав у створенні доданої вартості шляхом надання товарів і послуг споживачам у формі, зручної для використання. Від пасивної ролі придатка промисловості сфера збуту перейшла в активну фазу новаторства й навіть верховенства, що, природно, змінило відносини між виготовлювачами й торговцями.
Еволюція сфери збуту збіглася зі значними соціально-культурними змінами макросередовища, що мали місце в розвинених країнах протягом 80-х років. На додаток до цих змін, описаних у главі 2, слід зазначити зростаючий вплив держави. Воно обумовлене важливістю тієї економічної й соціальної ролі, яку сектор торгівлі відіграє в більшості країн Заходу. Державне регулювання торгівлі розбудовувалося по наступних чотирьом напрямкам.