СТРУКТУРА ПЕРВИННОГО ПОПИТУ

СТРУКТУРА ПЕРВИННОГО ПОПИТУ

Аналіз попиту і його детермінант лежить в основі досліджень привабливості ринку. Ціль аналізу - дати кількісну оцінку потенціалу ринку й фактичного рівня первинного попиту, без чого неможливий ніякий економічний аналіз. Структура первинного попиту суттєво залежить від того, чи ставиться він до споживчих товарів або до товарів промислового призначення, а також від того, чи ставиться він до товарів тривалого або короткострокового користування або до послуг.
Різні методи оцінки виходять по суті із двох факторів:.