МОДЕЛЬ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ

МОДЕЛЬ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ

Потенціал ринку визначає масштаб економічної можливості, яку надає ринок товару. Ця перша, по своїй суті кількісна, захід привабливості повинна бути доповнена динамічною оцінкою, що характеризує її тривалість, тобто еволюцію потенційного попиту в часі. Звичайно, щоб описати цю еволюцію, прибігають до моделі життєвого циклу товару (ЖЦТ), запозиченої з біології, що й представляє собою S-Образну логістичну криву. У цьому циклі розрізняють чотири основні фази: фазу введення товару на ринок, експонентну фазу ( ріст-турбулентність), стаціонарну фазу ( зрілість-насичення) і фазу занепаду (завершення або загнивання). Крива на мал. 7.5 ілюструє ідеалізований варіант життєвого циклу товару, тоді як на мал. 7.6 представлені життєві цикли аудио- і відеотоварів у Франції.