АНАЛІЗ ПРИВАБЛИВОСТІ РИНКУ

АНАЛІЗ ПРИВАБЛИВОСТІ РИНКУ

Результатом сегментаційного аналізу є сітка сегментації, що відображає різні сегменти або товарні ринки, які входять до складу базового ринку. Ціль наступного етапу стратегічного маркетингу полягає в одержанні оцінки
економічних можливостей для бізнесу в кожному із сегментів для того. щоб уточнити розвязок на вибір цільового сегмента. Обєктом такого аналізу є вимір і прогнозування обсягу продажів, життєвого циклу й потенціалу прибутки для кожного сегмента або товарного ринку. Ці прогнози й результати вимірів потенціалу ринку - ключова інформація для прийнятих керівництвом фірми розвязків про розміри інвестицій і виробничих потужностей. У завдання цієї глави входить також розгляд основних методів прогнозування попиту.