ВІДНОШЕННЯ Й ВИМІР ЕМОЦІЙНОЇ РЕАКЦІЇ

ВІДНОШЕННЯ Й ВИМІР ЕМОЦІЙНОЇ РЕАКЦІЇ

Емоційна реакція є оцінною. Вона більше не базується тільки на простому знанні. Вона включає також почуття, переваги, наміру й сприятливий або несприятливі судження про марку або про організацію. Аналітики ринку можуть скористатися декількома робочими вимірниками емоційної реакції.
Торговельні марки, ідентифіковані респондентом для певної категорії товарів, утворюють усвідомлювана безліч марок, про що згадувалося в главі 4. Розглянута безліч - поняття більш вузьке, тому що воно включає тільки марки, які, з погляду покупця, мають ненульову ймовірність придбання. Відмінність досить істотна: покупець може дуже добре знати марку, зовсім не думаючи про її придбання. Щоб сформувати розглянуту безліч, необхідно ідентифікувати марки, які покупець готовий розглянути в якості наступної покупки.