ВИЗНАЧЕННЯ РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТУ

ВИЗНАЧЕННЯ РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТУ

Розподіл бюджету - це завдання, яке в концептуальному плані можна вирішувати на базі економічного принципу граничної корисності. Видатки по кожному каналу збільшуються доти, поки це приносить прибуток. Кожний рекламний метод використовується в такому масштабі, що граничні корисності всіх методів однакові. Розроблені правила оптимізації, засновані на понятті еластичності (Dorfman and Steiner, 1954). Ці правила були адаптовані стосовно до ситуації олігополії (Lambin et al., 1975) і до динамічної моделі, що враховує запізнювання рекламного впливу (Palda, 1963; Jacquemin, 1973).