СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКІВ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ

СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКІВ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ

У концептуальному змісті не існує фундаментальних відмінностей між сегментацією ринків товарів промислового й споживчого призначення, хоча застосовувані критерії сегментації досить різні. Тут також можна провести розмежування між макро- і мікросегментацією. Метод макросегментації, описаний у розділі 6.1, застосуємо повною мірою, тоді як відмінності проявляються в основному на рівні мікросегментації.
Як і для споживчих товарів, сегментація по вигодах є найбільш природньою: вона безпосередньо опирається на специфічні потреби промислового покупця, які в більшості випадків виражені досить ясно. Стосовно до ринків промислових товарів даний метод сегментації зводиться до класифікації клієнтів по типу проведення або по кінцевому використанню товару. Як правило, різні кінцеві користувачі шукають у товарі різні гідності, функції або показники ефективності. При цьому промислові товари часто мають дуже широкий спектр застосувань; прикладами можуть служити електродвигуни, електронні лампи, шарикопідшипники, листова сталь і т.д. Класифікація по типу проведення дозволяє визначити пріоритетні потреби й зясувати ступінь їх відносної важливості.