ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ ТЕОРІЮ СПОЖИВАННЯ

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ ТЕОРІЮ СПОЖИВАННЯ

Досягнення теорії мотивації допомагають нам визначити загальні типи
людських істот. Типи орієнтації охоплюють величезна різноманітність людської поведінки. Однак досягнення різних наукових дисциплін дозволяють дати лише загальний опис структури потреб, вносячи деяке в опис операционною механізму й не співвідносячи структуру потреб з поведінкою покупця. Більше того, вони багато в чому концентруються на одному вимірі поведінки (економічному, соціальному, психологічному і т.д.) і не пропонують всеосяжної схеми, що інтегрує концепції, що привносяться кожної з дисциплін. Відомі також численні спроби розробити загальний міждисциплінарний опис поведінки.