МОТИВАЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПОКУПЦЯ

МОТИВАЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПОКУПЦЯ

Дотепер наш аналіз концентрувався лише на потребах і мотивації індивідуального покупця. Однак більшу частину комерційної діяльності в рамках будь-якої економіки представляють
між організаціями. Це ставиться, наприклад, до фірм із продажу встаткування, товарів, компонентів, сировини і т.д., що здійснюють поставки іншим фірмам, що використовують ці продукти у своєму виробничому процесі. Незважаючи на те що принципи керування маркетингом настільки ж діючі для фірм, що продають промислові товари, як і для фірм, що продають товари споживчі, конкретні методи імплементації цих принципів можуть виявитися досить різними.