PR і маркетинг

PR і маркетинг

Дійсно, PR у бізнесі зявилися як сукупність приймань, що забезпечують соціальну підтримку (або, що гасять опір у суспільстві) конкретним товарним програмам і проектам. Але суспільна думка стосовно товару обумовлюється широким контекстом стану суспільства, відносини до фірми в цілому, її керівництву і його поглядам.
Тому коло питань, розвязуваних навіть такими, вузько понятими PR, виходить далеко за рамки компетентності відповідних маркетингових підрозділів на рівень перших осіб фірми, виявляються звязаними не стільки з окремими маркетинговими стратегіями, скільки із загальною стратегією й місією фірми.

PR і маркетинг

Дійсно, PR у бізнесі зявилися як сукупність приймань, що забезпечують соціальну підтримку (або, що гасять опір у суспільстві) конкретним товарним програмам і проектам. Але суспільна думка стосовно товару обумовлюється широким контекстом стану суспільства, відносини до фірми в цілому, її керівництву і його поглядам.
Тому коло питань, розвязуваних навіть такими, вузько понятими PR, виходить далеко за рамки компетентності відповідних маркетингових підрозділів на рівень перших осіб фірми, виявляються звязаними не стільки з окремими маркетинговими стратегіями, скільки із загальною стратегією й місією фірми.