РОБОТА З РАДІО Й ТЕЛЕБАЧЕННЯМ

РОБОТА З РАДІО Й ТЕЛЕБАЧЕННЯМ

Для роботи із широкою громадськістю найефективнішими.
коштами масової комунікації, з погляду, що ухвалює.
інформацію аудиторії, є радіо й телебачення.
Ці канали суспільних комунікацій мають загальні особливості:.
1. Більше в порівнянні із пресою охоплення населення.
2. Більша, у порівнянні з печаткою, наочність і переконливість.
3. Передача повідомлень, які сприймаються глядачем або слухачем миттєво.
4. Залежність комунікації від прийомних устроїв, що добровільно здобуваються населенням.

РОБОТА З РАДІО Й ТЕЛЕБАЧЕННЯМ

Для роботи із широкою громадськістю найефективнішими.
коштами масової комунікації, з погляду, що ухвалює.
інформацію аудиторії, є радіо й телебачення.
Ці канали суспільних комунікацій мають загальні особливості:.
1. Більше в порівнянні із пресою охоплення населення.
2. Більша, у порівнянні з печаткою, наочність і переконливість.
3. Передача повідомлень, які сприймаються глядачем або слухачем миттєво.
4. Залежність комунікації від прийомних устроїв, що добровільно здобуваються населенням.