ТЕХНОЛОГІЯ PR.

ТЕХНОЛОГІЯ PR.

СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФІРМИ (АДРЕСАТИ PR)
Конкретне втримування й технологія діяльності по організації PR містять у собі її адресатів (соціальне середовище фірми, цільові групи PR), організаційну культуру й фірмовий стиль як необхідна умова й кошт здійснення PR, а також конкретні форми й методи роботи з кожним з адресатів PR.
Під соціальним середовищем фірми розуміються різні соціальні групи й інститути.
У самому загальному виді можна назвати основних потенційних адресатів PR:
- звичайний обєкт маркетингового впливу з боку фірми - містить у собі споживачів (клієнтів) фірми, її партнерів, співвиконавців, субпідрядників, замовників, потенційних і реальних інвесторів, консультантів і...

ТЕХНОЛОГІЯ PR.

СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФІРМИ (АДРЕСАТИ PR)
Конкретне втримування й технологія діяльності по організації PR містять у собі її адресатів (соціальне середовище фірми, цільові групи PR), організаційну культуру й фірмовий стиль як необхідна умова й кошт здійснення PR, а також конкретні форми й методи роботи з кожним з адресатів PR.
Під соціальним середовищем фірми розуміються різні соціальні групи й інститути.
У самому загальному виді можна назвати основних потенційних адресатів PR:
- звичайний обєкт маркетингового впливу з боку фірми - містить у собі споживачів (клієнтів) фірми, її партнерів, співвиконавців, субпідрядників, замовників, потенційних і реальних інвесторів, консультантів і...