Етика сучасного бізнесу й PR

Етика сучасного бізнесу й PR

Під діловою етикою звичайно розуміється моральна культура відносин між діловими людьми: у рамках корпорації, із клієнтами, з партнерами, інвесторами, конкурентами, соціальним середовищем. Мова йде, таким чином, як про загальні моральні передумови ділового життя, так і про моральний аспект конкретних ділових відносин. І по сферах прояву, і втримуванню етика бізнесу безпосередньо повязана з PR.
Етика ділових відносин (етика бізнесу) виконує ряд найважливіших функцій:
Етика бізнесу важлива не тільки для суспільства в цілому, але й для кожної окремо взятої корпорації, оскільки створює для неї сприятливі довгострокові перспективи, формує й розбудовує позитивний імідж фірми і її керівництва, сприяє розвитку корпоративної культури. Важлива вона й для працівників фірми - кожного окремо й для колективу в цілому, а також і для її керівників. Втягуючись у ділові відносини, кожний підприємець, менеджер і працівник, що навіть переслідує винятково егоїстичні прагматичні цілі, в остаточному підсумку, змушено враховувати інтереси інших людей, фірм, країни, співвідноситися з ними. Більше того, одночасне й послідовне дотримання морально-етичних норм членами ділового співтовариства породжує потужний мультиплікативний стимулюючого характеру. У розвиненій ринковій економіці давно вироблене правило: більше етики – більше капіталу.

Етика сучасного бізнесу й PR

Під діловою етикою звичайно розуміється моральна культура відносин між діловими людьми: у рамках корпорації, із клієнтами, з партнерами, інвесторами, конкурентами, соціальним середовищем. Мова йде, таким чином, як про загальні моральні передумови ділового життя, так і про моральний аспект конкретних ділових відносин. І по сферах прояву, і втримуванню етика бізнесу безпосередньо повязана з PR.
Етика ділових відносин (етика бізнесу) виконує ряд найважливіших функцій:
Етика бізнесу важлива не тільки для суспільства в цілому, але й для кожної окремо взятої корпорації, оскільки створює для неї сприятливі довгострокові перспективи, формує й розбудовує позитивний імідж фірми і її керівництва, сприяє розвитку корпоративної культури. Важлива вона й для працівників фірми - кожного окремо й для колективу в цілому, а також і для її керівників. Втягуючись у ділові відносини, кожний підприємець, менеджер і працівник, що навіть переслідує винятково егоїстичні прагматичні цілі, в остаточному підсумку, змушено враховувати інтереси інших людей, фірм, країни, співвідноситися з ними. Більше того, одночасне й послідовне дотримання морально-етичних норм членами ділового співтовариства породжує потужний мультиплікативний стимулюючого характеру. У розвиненій ринковій економіці давно вироблене правило: більше етики – більше капіталу.