Сутність, цілі й завдання PR

Сутність, цілі й завдання PR

Спектр визначень PR досить широкий. PR розуміються можуть розумітися і як керування зовнішнім і внутрішнім опором діяльності фірми; і як формування й просування привабливого іміджу фірми; і як керування соціальною комунікацією фірми. У даній роботі перевага віддається розумінню PR, що сходить до С.Блэку - основантелю й довгий час керівникові Міжнародної асоціації PR. Згідно блэковской трактуванню, PR - це діяльність по досягненню гармонії інтересів фірми і її соціального середовища на основі правдивої інформації. Це, мабуть, найбільш повне визначення PR бідує, проте, в уточненнях.

Сутність, цілі й завдання PR

Спектр визначень PR досить широкий. PR розуміються можуть розумітися і як керування зовнішнім і внутрішнім опором діяльності фірми; і як формування й просування привабливого іміджу фірми; і як керування соціальною комунікацією фірми. У даній роботі перевага віддається розумінню PR, що сходить до С.Блэку - основантелю й довгий час керівникові Міжнародної асоціації PR. Згідно блэковской трактуванню, PR - це діяльність по досягненню гармонії інтересів фірми і її соціального середовища на основі правдивої інформації. Це, мабуть, найбільш повне визначення PR бідує, проте, в уточненнях.