Спиралевидная модель Дэнса.

Спиралевидная модель Дэнса.

Спиралевидная модель Дэнса не претендує на статус повноправної моделі й виникла лише як яскравий аргумент у дискусіях, присвячених порівнянню лінійної й циркулярної моделей комунікації. Дэнс відзначає, що в цей час більшість дослідників погодяться з тим, що циркулярний підхід є більш адекватним для опису комунікативних процесів. Але циркулярний підхід має також деякі обмеження. Він припускає, що комунікація проходить повне коло до тієї крапки, з якої починається. Ця частина аналогії з колом явно помилкова. Спіраль же показує, що процес комунікації просувається вперед, і те, що перебуває в цей момент у процесі комунікації, буде впливати на структуру й утримування комунікації надалі. Більшість моделей дають так звану "заморожену" картину комунікативного процесу. Дэнс же підкреслює динамічну природу цього процесу, який містить елементи, відносини й умови, що безупинно змінюються в часі. Наприклад, у розмові когнітивне поле постійне розширюється для тих, хто в нього включений. Учасники одержують усе більше й більше інформації з обговорюваного питання, про партнера, його точку зору. Знання в дискусії розширюються й глибшаються. Залежно від ходу бесіди спіраль ухвалює різні форми в різних умовах і для різних індивідів.