Модель Гербнера.

Модель Гербнера.

Метою американського дослідника масової комунікації Г. Гербнера було створення моделі із широкою сферою застосування. Вона була вперше представлена в 1956 році. Специфічною рисою даної моделі є те, що вона здобуває різні форми залежно від того, який тип комунікативної ситуації описується. Словесний опис моделі Гербнера за формою нагадує схему Лассуэлла:.
Хтось * сприймає подію * і реагує * у даній ситуації * за допомогою деяких коштів * щоб створити доступне для інших утримування * у деякій формі * і контексті * і передає повідомлення * з деякими наслідками.