Модель Уэстли-Маклина.

Модель Уэстли-Маклина.

Концептуальна модель комунікаційних досліджень Уэстли й Маклина була створена з метою упорядочивания існуючих результатів досліджень і спрощення їх використання. Її коріння лежало в соціально-психологічних теоріях балансу й коориентации (Хайдер, Фестингер) а також у базовій моделі комунікативних актів Ньюкома.
Головна гідність моделі, як уважають Я. Жукова і Ю. Ширков, - у вигідній комбінації широких можливостей опису найбільш складних комунікативних ситуацій і збереження простоти й взаємозвязки елементарної тріади взаємин двох субєктів із приводу зовнішнього обєкта.