Модель Малецке.

Модель Малецке.

Більшість комунікаційних моделей і досліджень опираються на один або два фактори, виділюваних авторами в якості визначальних принципів, сполучних ланок своїх робіт. Німецький дослідник Малецке запропонував принципово іншу "Схему полів масової комунікації", у якій спробував звести воєдино багато соціально-психо-логічних факторів, що виявляють вплив на комунікаційний процес.
В основі моделі - традиційні елементи: комунікатор (джерело), повідомлення, посередник і одержувач. Однак, між посередником і одержувачем він помістив нові змінні: "тиск", або "примус" посередника, образ посередника, наявний в одержувача, ефект або придбання нового соціального досвіду, що втримується в повідомленні й спрямованого на одержувача, селекція втримування повідомлення, здійснювана одержувачем.