Модель Осгуда-Шрамма.

Модель Осгуда-Шрамма.

Але остаточним подоланням спрощеного трактування комунікації як однобічного лінійного процесу зявилася циркулярна модель Осгуда-Шрамма. У схемі В. Шрамма пять елементів: відправник повідомлення устрій, що кодує, сигнал устрій, що розшифровує, одержувач. Це кістяк, кістяк сугубо технічної комунікації. Але тому що його можна екстраполювати й на суспільство в цілому, то відправник ( так само як і одержувач повідомлення) оперує текстом, тобто закодованим за допомогою певної системи символів і кодів, а потім - розшифрованим повідомленням. Цей звязок В. Шрамм позначає узагальненим поняттям