Функції й механізми впливу масової комунікації.

Функції й механізми впливу масової комунікації.

Масова комунікація не є зовнішньою стосовно сучасного соціуму, вона являє собою його невідємну частину, більше того, саме вона й робить суспільство сучасним.
Основні функції масової комунікації. Основними функціями, які виконує масова комунікація в суспільстві, є: інформування про події, що відбуваються; допомога суспільству в розвязку його проблем; передача знань про суспільство від одного покоління до іншого (соціалізація й навчання); розвага. Зазначений спектр функцій задає концептуальну основу, найважливіші підходи до дослідження масової комунікації.