Концепція Лумана.

Концепція Лумана.

На відміну від Хабермаса, що включив комунікацію в систему дій, Луман навмисно розрізняє ці поняття й уважає, що комунікація є елементарною соціальною операцією, що конституює суспільство як систему.
Суспільств система, що як самовоспроизводящаяся, образуется и отграничивается от внешней среды путем отбора определенных Відбір відбувається в результаті межсубъектного взаємодії. Луман уводить поняття змісту як особливої форми впорядкування людського існування. Зміст дозволяє виявити обрії, усередині яких можлива організація соціальних систем. Комунікація в цьому випадку розуміється не як "перенесення" інформації, а як постійно виникаюча значеннєва надмірність, яка може звернутися на будь-якого учасника, на індивідуальному й колективному рівні.