Модель Бреддока.

Модель Бреддока.

Знайшовши модель Г. Лассуэлла застосовної, хоча й сильно спрощеної, деякі дослідники стали розбудовувати її далі. Зокрема Р. Брэддок додав до неї ще два елементи комунікативного акту: умови, у яких протікає комунікація, і ціль, з якої звертається комунікатор.
Як уже було показано в попередніх розділах глави, умови в яких здійснюється комунікація, мають істотне значення, а іноді й вирішальне. Облік умов робить цю модель більш застосовної для аналізу складних соціальних процесів. У плані практичної застосовності, вона орієнтує організатора комунікації на створення таких умов, при яких вона забезпечує досягнення бажаного результату.