Співробітництво й конфлікти в комунікаційній діяльності.

Співробітництво й конфлікти в комунікаційній діяльності.

Найбільше «миролюбною» формою є наслідування: тут немає ґрунту для конфліктів у всіх видах комунікації (микро-, міді-, макро-). Найбільше «войовничою» формою слід визнати керування, де представлені такі способи імперативного примусу, як наказ, інформаційна війна, контрпропаганда, культурний імперіалізм і інші огидні явища комунікаційного насильства. Широке поширення в сучасних демократичних суспільствах одержало маніпулятивне керування, що підмінює конфликтогенное командний примус мяким психологічними технологіями, що створюють у реципієнта ілюзію свободи вибору й співробітництва з комунікатором (реклама, паблик рилешенз, політтехнології).