СИСТЕМА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ: ПРИРОДА, ФОРМА, РОЗВИТОК. ПОНЯТТЯ Й СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ. ПОНЯТТЯ КОМУНІКАЦІЇ

СИСТЕМА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ: ПРИРОДА, ФОРМА, РОЗВИТОК. ПОНЯТТЯ Й СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ. ПОНЯТТЯ КОМУНІКАЦІЇ

Людина усвідомила потребу в комунікації в міру того, як ставав homo sapiens. Згідно з навчанням І.П. Павлова, перша сигнальна система - враження, відчуття, вистави - у нас загальна із тваринами, але великий фізіолог також довів, що “слово створило другу, спеціальну нашу, сигнальну систему дійсності, будучи сигналом перших сигналів”. Це дозволило нам відбутися на новій, людській, щаблі розвитку, тому що здатність говорити, бути комунікаційним партнером можлива тільки на основі мислення. Тому можна сказати, що історія цивілізації - це історія соціальної комунікації.