Поняття простий (міжособистісної) комунікації

Поняття простий (міжособистісної) комунікації

Міжособистісна комунікація являє собою безпосередній, « віч-на-віч» контакт людей. Така комунікація припускає відому психологічну близькість партнерів, наявність розуміння й співпереживання. Цей вид комунікаційної взаємодії є самим стійким, тому що, як правило, складається з мінімальної кількості субєктів і елементів – трьох (мал. 1.1.). Це проста комунікація, заснована на використанні біологічних (уроджених) каналів передачі інформації.
.
☺← --→☺.
.
Комунікатор Реципієнт.