Концепція двоступінчастої моделі комунікації.

Концепція двоступінчастої моделі комунікації.

Ранні дослідження масової комунікації були в основному зосереджені на вивченні процесу передачі інформації й впливу від СМК до аудиторії в цілому. Аудиторія звичайно розглядалася як пасивна маса, що полягає з окремих індивідів, що зазнають впливу інформації. Однак емпіричні дані свідчать про переоцінку ролі СМК у процесі масової комунікації. Результати ряду досліджень, що виявили важливу роль міжособистісних відносин у процесі масової комунікації (Мертон, 1949; Берельсон, 1954; Лазарсфельд, 1955; Катц, 1957) змусили вчених відмовитися від образа пасивної, роздробленої аудиторії й викликали всі зростаючий інтерес до міжособистісних відносин як до каналів, по яких поширюється інформація й соціальний вплив. Специфіка предмета зажадала залучення знань і фахівців з області міжособистісних відносин, і пріоритетний розвиток одержали моделі, що розглядають масову комунікацію саме з погляду соціальної психології.