Багатоступінчаста модель масової комунікації.

Багатоступінчаста модель масової комунікації.

У цей час для пояснення механізмів впливу масової комунікації на індивідуальну й масову свідомість запропоновані численні теорії. Концепція багатоступінчастості комунікативного процесу припускає існування як вертикального, так і горизонтального процесів комунікації. Зусилля дослідників, що працюють у рамках даної моделі, спрямовані на вивчення не стільки центральних елементів комунікації - лідерів думок, - скільки інших членів міжособистісних відносин, включених у процес комунікації. Побудова багатоступінчастої моделі має на увазі створення загальної системи комунікативних відносин.