Етапи розвитку комунікаційних концепцій. Одноступінчаста модель комунікації.

Етапи розвитку комунікаційних концепцій. Одноступінчаста модель комунікації.

Розробка комунікаційних моделей відбувалася в процесі розвязку конкретних і виробничих проблем розвитку СМК. Одночасно із цим здійснювалося осмислення функціонування механізмів масової комунікації, як соціального явища. Розвиток вистав відбувався по звичайному сценарію – від простого до складного, від загального до частки.
Це концепція, що описує її як потік інформації від комунікатора до реципієнта, що поширюється односпрямоване, що й впливає на нього безпосередньо.