Структура усної комунікації.

Структура усної комунікації.

Усна комунікація може здійснюватися з використанням різних способів і коштів, що є її елементами. Насамперед, це усвідомлена мова, використовувана для передачі значимої інформації. Мова – это найбільш ємний канал передачі інформації підвищеної складності. Тому що мова – це результат розвитку соціуму, він дозволяє використовувати неоднозначність слів і аккумулятивный ефект словосполучень. У процесі усної комунікації відбувається ефект «спуска стислої пружини», коли передача комунікатором одиничного терміна або поняття, здатна викликати в реципієнта вистава або розуміння величезної інформаційної ємності.