Електронні комунікації як соціальні мережі.

Електронні комунікації як соціальні мережі.

Бурхливий розвиток CMC (computer-mediated communication), що відбувалося протягом останнього десятиліття, як пише А.А.
Оралов, впливає на багато областей людської діяльності: на міжособистісне спілкування, на роботу підприємств і економіку в цілому, на культуру й на сферу політичного. Компютерні мережі поєднують людей, і, за твердженням одного з родоначальників сучасної мережної теорії Б. Веллмана, можуть розглядатися як соціальні мережі. При цьому акцент в аналізі зміщається з характеристик окремих індивідів до структур відносин. Подібні соціальні мережі завдяки сучасним комунікаційним технологіям можуть утворюватися практично миттєво й поєднувати велика кількість людей, різних по своєму соціальному стану, віці, звичках і інтересам.