Саморегулювання й міжнародний досвід суспільного контролю реклами

Саморегулювання й міжнародний досвід суспільного контролю реклами

У країнах західної Європи існують національні організації рекламних агентств. Деякі з них прийняли кодекси професійної діяльності, обовязкові для їхніх членів. В окремих країнах, наприклад в Англії, існує досить ефективна система проведення вимог національних рекламних кодексів у життя. На міжнародному рівні також є організації, що займаються саморегулюванням рекламної галузі.
В 1955 р. Міжнародна торговельна палата в Парижу опублікувала "Кодекс рекламної практики". Нові редакції цього документа ухвалюються кожні пять років. Кодекс поклав відповідальність за дотримання в міжнародному масштабі деяких установлених їм вимог для рекламодавців, рекламних агентств і коштів поширення реклами. Кодекс розглядає питання етики рекламної діяльності стосовно споживача серед рекламодавців, рекламопроизводителей і рекламораспространителей. Для проведення в життя постанов кодексу Міжнародна торговельна палата створила Міжнародну раду по рекламній практиці, що розглядає передані йому позивачами справи про несумлінну рекламной діяльності. Особа або організація, понесшие збиток внаслідок несумлінної рекламної діяльності, можуть вимагати втручання ради. Якщо рада розвяже, що мало місце порушення правил, він вживе заходів для припинення публікації реклами, що викликала скаргу.

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка