Політична реклама

Політична реклама

У Російській Федерації під політичною рекламою розуміються оплачувані кандидатом, виборчим обєднанням або іншою особою, що діють в інтересах кандидата або виборчого обєднання, повідомлення, матеріали, що спонукують, призивають громадян зробити пропоновані дії. Політична реклама у всіх своїх проявах і формах є політичною комунікацією. При цьому політичні умови, у яких вона здійснюється, наявність або відсутність реального політичного вибору практично не відображаються на її природі як політичної комунікації.

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка