СТАТЬ

СТАТЬ

Рекламна аудиторія може бути гомогенна або гетероген-на по статі. Розвязок питання про облік або не облік факту полової диференціації при конструюванні рекламного повідомлення є одним з найважливіших. Загальний принцип — якщо товар визнаний індиферентним до статі аудиторії, то сегмент гетерогенен, і навпаки. Відповідно до прийнятого розвязку конструюються використовувані аргументи й знако-символиче-ский ряд реклами: не орієнтовані на стать аудиторії; орієнтовані строго на чоловіків або жінок, орієнтовані переважно на чоловіків або жінок. Звертання до чоловічої й жіночої рекламної аудиторії припускає використання не тільки різних образів, але й різних колірних гам, принципів композиції і т.д. Суттєво різняться й ціннісні орієнтації чоловіків і жінок, а отже, і связаные із ціннісними орієнтаціями змістовні й формотворні складові реклами. Так, по даним великомасштабного дослідження цінностей росіян, чоловіка набагато частіше, чим жінки, заявляють себе прихильниками таких цінностей, як Законність, Могутність, Незалежність, Природа. Професіоналізм, Рівність, Родина, Воля, Співробітництво, Праця, Переконання, Задоволення. У жінок же явне, у порівнянні із чоловіками, перевага таким цінностям, як Віра, Увага до людей, Здоровя, Милосердя, Мир, Надія, Утвір, Спокій, Порядність, Родина [5, с. 30].