Реклама у світлі интерпретативной парадигми соціології («соціології дефініцій»)

Реклама у світлі интерпретативной парадигми соціології («соціології дефініцій»)

Интерпретативаная парадигма соціології називається інакше
Герменевтика ( від імені греч. бога Гермеса — вісника й передавача волі богів) — мистецтво розуміння й тлумачення явищ, у т.ч. чужої індивідуальності. На думку соціологів, що працюють у рамках даної парадигми, у центрі.
соціології повинна бути інтерпретація поведінки людей, виявлення їх мотивів, змістів, вкладених ними в дії і т.д. Послідовники интерпретативного підходу в соціології не заперечують наявності в суспільства структури, але вважають її похідній від дій людей. Відповідно, тільки вивчивши типову поведінку людей, їх реакції, вкладені ними в ті або інші соціальні прояви змісти, можна вивчити суспільство, виявити його структуру і т.д. Інакше кажучи, щоб зрозуміти суспільство й людей потрібно інтерпретувати дії людей у рамках контексту культурного, економічного, політичного, язикового. Засновником герменевтического підходу в соціології можна вважати творця «розуміючої соціології», найбільшої величини в історії соціології — М. Вебера.