Реклама в структурній парадигмі («парадигмі фактів»)

Реклама в структурній парадигмі («парадигмі фактів»)

Рекламу можна продуктивно досліджувати в рамках
розглядає суспільство через призму формуючих це суспільство соціальних інститутів і вивчаючого місце й функції цих інститутів у цілісній соціальній системі. Рекламу неодноразово визначали й розглядали як соціальний інститут. Разом з тим, не можна не звернути увагу на те, що, стосовно до реклами (і не тільки) дефініція «соціальний інститут» найчастіше носить скоріше характер образного вислову, чому чіткого наукового терміна. Як підкреслюється в багатьох соціологічних публікаціях, незважаючи на повсюдне використання, поняття «соціальний інститут» у соціологічному лексиконі однозначного визначення не одержало; напроти, у літературі існує вражаюче різноманіття таких визначень. Це дозволяє визначати як соціальні інститути самі різні соціальні явища й процеси — по образному вислову соціолога М. Глотова — « від мови до комунальної квартири». Але, незважаючи на таку різноманітність, інститут розуміється, в остаточному підсумку, як деякі правила соціальних дій, спрямовані на «обєктивацію дисципліни життя».