Реклама в інтегративній парадигмі

Реклама в інтегративній парадигмі

У соціології неодноразово вживали спроби обєднання структурного й интерпретативного підходів і побудови на цій основі «метатеорії». Але на зовсім іншій підставі побудував будинок своєї теорії соціокультурних систем американський соціолог русского походження П. Сорокін. Він представив соціокультурну динаміку як зміну идеациональ-ний, ідеалістичної й почуттєвої суперсистем, що інтегрують у собі всі прояви людської життєдіяльності (побут, мистецтво, науку, філософію, право) навколо одного основного принципу, однієї домінуючої цінності. Идеацио-Нальная система орієнтована на сверхчувственное, формальне, символічне, почуттєва — на матеріальні цінності, матеріалістичні ідеї, візуальні мистецтва. В ідеалістична суперсистемі синтетизированы цінності попередніх двох культур. Нарешті в період занепаду формується тип культури, де всі цінності змішані, не утворюючи єдиної системи.