Відношення російських споживачів реклами до реклами

Відношення російських споживачів реклами до реклами

Як ми вже відзначали раніше, у російському законі « Про рекламу» визначені соціальні акторы, безпосередньо задіяні в рекламному процесі. Нагадаємо, що це:.
• рекламодавець (юридичне або фізична особа, являюще-.
еся джерелом рекламної інформації для проведення, розміщення й наступного поширення реклами);.
• рекламопроизводитель (юридичне або фізична особа, що здійснює повне або часткове приведення рекламної інформації до готової для поширення форми);.