Брендинг

Брендинг

Брендинг — соціально-технологічний модуль рекламування, суттю якого є вкорінення іміджу у свідомості аудиторії й створення довгострокової купівельної переваги до марки даного товару або фірмовій марці. Відношення до брендингу саме як до технології поширене в рекламному середовищі. При цьому її визначають як управлінську технологію, що передбачає систему заходів щодо створення торговельної марки, побудові каналів її оптимального доведення до споживачів, формуванню пізнаваного позитивного образа марки, формуванню й розширенню кола її лояльних користувачів. Саме «лояльні користувачі» — прихильні бренду покупці — становлять «золотий фонд» будь-якого рекламодавця. Співтовариство покупців, прихильних марці добре відомого товару, є « найбільш щільний згусток людської маси на ринку, особлива енергетична камера в тілі ринку... Завдяки ним, мертвий предмет стає товаром, що поєднують людей, і тоді продукти людської праці перетворюються в автономні сутності, обдаровані власним життям, що й перебувають у певних відносинах до людей і між собою... Після того, як продукт став надбанням певного кількості споживачів, він упорядковує ця кількість, виробляючи в ньому сполучні елементи й перетворюючи його в споживче співтовариство»... Людська маса й маса товарів упорядковують один одного таким чином, що їх взаємодія в найбільш сприятливому випадку здобуває риси моралі. По суті, ринок і складається з безлічі такого роду мас, які організують його як набір марок». Так пояснюють соціальну роль бренда на сучасному ринку соціальні антропологи, порівнюючи «прихильників марки» з такою формою соціальності, як «громада», у рамках якої відносини регулюються не стільки законом, скільки мораллю, звичаєм, почуттям споріднення або сусідства. Говорячи про «упорядочивании мас маркою», деякі досить змело говорять про те, що й релігійні символи — той же хрест — це, за своїми функціями, так званий «верообразующий бренд». Маркіровані ним обєкти викликають відповідні вистави в найбільшої в історії маси прихильників (Financial Times, 2001, 01,03). Російська православна церква зареєструвала як товарні знаки деякі свої назви, наприклад, Свято-Троїцька Сергиева лавра й Свято-Троїцька Олександру-Невська лавра.