Реклама: проблема ідентифікації й визначення

Реклама: проблема ідентифікації й визначення

На сьогоднішній день у літературі існує безліч визначень поняття реклама. Це свідчить, з одного боку, про складність самого идентифицируемого явища, з іншого боку — про існування різних точок зору на його системотворчі характеристики.
Перша група визначень ідентифікує рекламу, насамперед, як
представляє аудиторії деякий обєкт (явище, процес). Саме така точка зору відбита у федеральному законі « Про рекламу», де реклама визначається як розповсюджувана в будь-якій формі, за допомогою будь-яких коштів