Дискути реклами

Дискути реклами

Теорія дискурсу, незважаючи на слабку розробленість самого основного поняття, є нині одним з міждисциплінарних напрямків, що активно розбудовуються, дослідження. Таке дослідження припускає синтез методів і результатів різних наук — соціології, лінгвістики, психології. У лінгвістиці дискурсивний підхід одержав особливо широке поширення. Обумовлене це активним формуванням у другій половині XX століття такого напрямку лінгвістики, як «комунікативне мовознавство». У ньому мова розглядається не як «інструмент», яким люди «користуються», а як властиво комунікативна діяльність людини. Не «говоріння», а «мовець людина» із властивої йому субєктивністю й.