Позиціонування рекламованого обєкта

Позиціонування рекламованого обєкта

«Позиція», по Є. Гидденсу — це місце актора соціального процесу в системі соціальних відносин. Дане поняття є одним з фундаментальних у соціології, тому що «місце» спричиняє певний (хоча й нечіткий) коло прав і обовязків. Ідентифікація в рамках певної позиції
припускає задоволення актором (нехай неповне, нечітке задоволення) тих соціальних очікувань, яке соціум звязує із цією позицією [28; с. 141 — 143].
По суті, поняття «позиція товару» принципово не відрізняється від поняття «соціальна позиція», це також місце свого роду «актора» (товару) у системі соціальних відносин. Тільки місце це ідентифікується опосередковано, через систему вистав споживчої аудиторії. Інакше кажучи,