Соціологія реклами як галузь соціологічного знання.

Соціологія реклами як галузь соціологічного знання.

Взаємозвязок з іншими соціологічними дисциплінами.
Слово «соціологія» має у своїй основі два корені — латинський socius (товариський) і грецький logos (слово, навчання). Тому в прямому перекладі соціологія — наука про товариство, тобто про групу людей, у якій існує тісне спілкування, взаємодія, яку поєднує загальне ціннісне поле. Часто соціологію визначають як науку про суспільство. Це визначення, по-перше, не дуже інформативне, тому що «наук про суспільство» багато. По-друге, воно не зовсім вірне, тому що соціологія вивчає не тільки «суспільство».