Виділення споживчих груп по стилю життя

Виділення споживчих груп по стилю життя

Найбільш визнаним методом сегментування споживчих аудиторій по стилю життя є кластерный аналіз. У групі акумулюються особи із близькими паттернами значень по тем змінним, які дослідник визнав значимими для даного сегмента. Групі дається назва, що відображає найбільш характерну особливість її членів. Групи можуть виділятися як на основі загальних установок, мотивацій, цінностей, так і відносин до конкретної категорії товарів.
На основі узагальнених установок у процесі маркетингових досліджень у Європі часто виділяють 16 типових груп споживачів, що різняться по стилю життя. Ці групи наступні:.