Роль реклами в процесі ухвалення споживчого рішення

Роль реклами в процесі ухвалення споживчого рішення

попередньому параграфі акцентувалася увага на тому, що рекламний вплив на аудиторію базується на особливостях поведінки членів цієї аудиторії як споживачів (споживчій поведінці). Соціально-технологічний підхід до реклами припускає структурування споживчої поведінки, виділення тих його стадій, у рамках яких реклама може дійсно вплинути на нього, і формування певного алгоритму дій по наданню такого впливу.
У цьому контексті принципово важливим стає розгляд споживчої поведінки як процесу прийняття